14.10.15

Το ψέμα μέσα στο οποίο ζούμε: Βλέποντας τη ζωή έξω από το «θόλο»

Δείτε ένα βίντεο όπου παρουσιάζεται η άλλη εμηνεία των πραγμάτων που μας συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και τέτοια συχνότητα που δεν....
τα παρατηρούμε σε συνειδητή υπόσταση αλλά καθορίζουν τη ζωή μας. Για να δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους πατήστε την ένδειξη ρυθμίσεις.