20.3.15

Προωθοῦν πυρετωδῶς τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν, ὡς δῆθεν ἀναγκαίαν!

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ἡ σχεδιαζόμενη παγκόσμια κυβέρνηση δὲν εἶναι χρονικὰ μακριά, γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ. Ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ ἐπώνυμοι τοῦ διεθνοῦς πολιτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ «στερεώματος» μᾶς ...
ὑπενθυμίζουν γιὰ τὴν «χρησιμότητά» της. Τὴν λανσάρουν ὡς τὴν μόνη λύση προκειμένου νὰ λυθοῦν «ὡς διά μαγείας» τὰ μεγάλα προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητας! Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ γνωστὸς βαθύπλουτος ἀμερικανὸς ἐπιχειρηματίας Μπὶλ Γκέϊτς, δήλωσε ξεκάθαρα πὼς «χρειάζεται ἐπειγόντως μία παγκόσμια κυβέρνηση»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ δισεκατομμυριοῦχος Μπὶλ Γκέϊτς ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ “ἕνα εἶδος παγκόσμιας κυβέρνησης” (“a kind of global government”), αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἀπαιτεῖται ἡ δημιουργία ἑνὸς τέτοιου συστήματος γιὰ τὴν καταπολέμηση μειζόνων θεμάτων, ὅπως “ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή”. Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἔκκλησής του τόνισε: “Ἀλλὰ τί γίνεται μὲ τὶς ἐπιδημίες; Πόσους γιατροὺς ἔχουμε ὅπως πόσα ἀεροπλάνα, πόσα ἀντίσκηνα, ἐπιστήμονες; Ἂν ὑπῆρχε ἕνα τέτοιο πρᾶγμα, ὅπως μία παγκόσμια κυβέρνηση, θὰ ἤμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι”» (Πηγή: redskywarning. blogspot.gr). Τοὺς «πῆρε ὁ πόνος» γιὰ τὴν δῆθεν κλιματικὴ ἀλλαγή, ἢ τὴν καταπολέμηση τῶν ἐπιδημιῶν! Ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσιν ὅτι ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι ἔργο τῶν «λεφτάδων», οἱ ὁποῖοι ὑπερεκμεταλλεύονται τοὺς φυσικοὺς πόρους καὶ ρυπαίνουν τὸ περιβάλλον γιὰ τὸ κέρδος! Ἀφοῦ ἐπίσης τοὺς λοιμοὺς καὶ τοὺς λιμοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη πόρων στὶς «τρίτες χῶρες», τοὺς ὁποίους ἁρπάζουν οἱ «μεγάλοι»! Ἡ δῆθεν «χρησιμότητα» τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης εἶναι τὸ δόλωμα, γιὰ νὰ «τσιμπήσουν» οἱ λαοὶ καὶ τίποτε περισσότερο! Ορθόδοξος Τύπος 13/3/2015 makkavaios.blogspot.gr