16.8.09

Τι σημαίνουν αυτές οι φωτογραφίες;Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες; Από που προέρχονται; Έχουν αξία ή όχι;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι ο βυθός της Αλεξάνδρεια που βρίσκεται το βασίλειο της Κλεοπάτρας. Οι ανασκαφές που άρχισαν πριν από δέκα περίπου χρόνια και συνεχίζονται, στο βυθό του λιμανιού της Αλεξάνδρειας, φέρνουν στο φως ένα πλήθος από ευρήματα που αφορούν τη «Χρυσή Πόλη», την ένδοξη πρωτεύουσα της Μακεδονικής Φαραωνικής Δυναστείας των Πτολεμαίων. Την πόλη που θεμελίωσε ο ίδιος ο Αλέξανδρος τον τέταρτο π.Χ. αιώνα, δίνοντάς της το σχήμα μιας Μακεδονικής χλαμύδας.
http://apolitistosteki.blogspot.com